Dokumenty do pobrania

UWAGA !!!
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.
Zgłoszeń prosimy dokonywać poprzez dostarczenie do Organizatora wypełnionych formularzy zgłoszeniowych. Zgłoszenia przyjmowane będą jedynie na adres mailowy: warsztaty.wloczykijki@gmail.com
w terminie od 14.11.2022 r. do 20.11.2022 r. lub do wyczerpania puli miejsc.